نماز جمعه شهرستان سامان


بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 مردادماه 1396)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 مردادماه 1396)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (29 تیرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (8 تیرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (1 تیرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (18 خردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 خردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 خردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (28 اردیبهشت‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 اردیبهشت‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 اردیبهشت‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 اردیبهشت‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (31 فروردین‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 فروردین‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 فروردین‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 اسفندماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 اسفندماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 بهمن‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (13 بهمن‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (6 بهمن‌ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (29 دی ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (22 دی ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (15 دی ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (8 دی ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 آذرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 آذرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 آذرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (3 آذرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 آبان ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 آبان ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 آبان ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 آبان ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 مهـرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 مهـرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 مهـرماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (31 شهریورماه 1396)   به امامت امام جمعه جدید سامان

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 شهریورماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 شهریورماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 مردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (20 مردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (13 مردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (6 مردادماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (30 تیرماه 1396)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (23 تیر ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (16 تیر ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (9 تیر ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (2 تیر ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 خـرداد ماه 1396)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 خـرداد ماه 1396)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 خرداد ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 خرداد ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (29 اردیبهشت ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (22 اردیبهشت ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (15 اردیبهشت ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (8 اردیبهشت ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (1 اردیبهشت ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (25 فروردین ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (18 فروردین ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 فروردین ماه 1396)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 فروردین ماه 1396)  «خطیب موقت»، اولین نماز جمعه سال 1396

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 اسفند ماه 1395)  «آخرین نماز جمعه سامان در سال 1395»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (20 اسفند ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (13 اسفند ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (6 اسفند ماه 1395)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (29 بهمن ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (22 بهمن ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (15 بهمن ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (8 بهمن ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (1 بهمن ماه 1395)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 دی ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 دی ماه 1395)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 دی ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (3 دی ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 آذر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 آذر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 آذر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 آذر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 آبان ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 آبان ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (30 مهرماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (23 مهرماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (16 مهرماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (9 مهرماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (2 مهرماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 شهریور ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 شهریور ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 شهریور ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (22 مـرداد ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (15 مـرداد ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (25 تیـر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (18 تیـر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 تیـر ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 تیـر ماه 1395)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 خـرداد ماه 1395)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 خـرداد ماه 1395)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 خـرداد ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (31 اردیبهشت ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 اردیبهشت ماه 1395)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 اردیبهشت ماه 1395)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 اردیبهشت ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 فروردین ماه 1395)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 اسفند ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 اسفند ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (30 بهمن ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (23 بهمن ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (16 بهمن ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (9 بهمن ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (2 بهمن ماه 1394)  «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (25 دی ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (18 دی ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 دی ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 دی ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 آذر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (20 آذر ماه 1394)«خطیب موقت»

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (13 آذر ماه 1394)«خطیب موقت»

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 مهـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 مهـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (3 مهـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (27 شهریور ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (20 شهریور ماه 1393) «خطیب موقت»

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (13 شهریور ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (6 شهریور ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (30 مـرداد ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (23 مـرداد ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (9 مـرداد ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (2 مـرداد ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 تیـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 تیـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 تیـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 تیـر ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (18 اردیبهشت ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (11 اردیبهشت ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (4 اردیبهشت ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (28 فروردین ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 فروردین ماه 1394)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 فروردین ماه 1394)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 فروردین ماه 1394)  اولین نماز جمعه 1394

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (29 اسفند ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (22 اسفند ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (15 اسفند ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (8 اسفند ماه 1393) «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (1 اسفند ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (24 بهمن ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (17 بهمن ماه 1393) «خطیب موقت»

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (10 بهمن ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (3 بهمن ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (26 دی ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (19 دی ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (12 دی ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (5 دی ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (28 آذرماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (21 آذرماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (14 آذرماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 آذرماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (30 آبان ماه 1393) + دانلود فایل صوتی

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (23 آبان 1393) + دانلود فایل صوتی

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (16 آبان ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (9 آبان ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (2 آبان ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (25 مهرماه 1393)

 بیانات خطیب موقت نماز جمعه شهرستان سامان (21 شهریور ماه 1393)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (7 شهریور ماه 1393) + تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (31 مردادماه 1393) + دانلود تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲۴ مـرداد ماه ۱۳۹۳) + تصاویر

  بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۱۷ مـرداد ماه ۱۳۹۳) + تصاویر

  بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۱۰ مـرداد ماه ۱۳۹۳)

   بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۳ مـرداد ماه ۱۳۹۳) + دانلود تصاویر

   بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲۷ تیـرماه ۱۳۹۳) + دانلود فیلم و تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲۰ تیرماه ۱۳۹۳) + دانلود تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۱۳ تیر ۱۳۹۳) + تصاویر

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۶ تیر ۱۳۹۳) + تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۳۰ خرداد ۱۳۹۳)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲۳ خرداد ۱۳۹۳) + تصاویر

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۱۶ خردادماه ۱۳۹۳)

 بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲ خردادماه ۱۳۹۳)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)

بیانات خطیب نماز جمعه شهرستان سامان (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳)

 

 

 

سامانِ بـرتـر در کانال تلگرام راه اندازی شـد

 

 

+

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید